35 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”

6 kwietnia 1983 roku w ZWT w Bolechowie odbyło się Zebranie Założycielskie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”. Wzięło w nim udział 17 członków – założycieli. Zebranie wybrało prezesa Spółdzielni, został nim Jerzy Lenartowski, uchwaliło statut oraz przyjęło program działalności Spółdzielni.

9 czerwca 1983 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu wpisał Spółdzielnię do rejestru spółdzielni. Od tego dnia Spółdzielnia rozpoczęła działalność.

Pierwsze mieszkania przy ul. Krętej na os. Zielone Wzgórza oddano do użytku w czerwcu 1986 roku.