Przetarg na sprzedaż małego mieszkania

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Zielone Wzgórza”

w Murowanej Goślinie

Nowy Rynek 19

tel. 61 8122 975, 61 8122 982

www.zielone-wzgorza.pl

mieszkania@zielone-wzgorza.pl

ogłasza  przetarg

na zbycie mieszkania  

położonego na os. Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie:

mieszkanie o pow. 22,20 m2  (1-pokojowe), położone na II piętrze,

wraz z piwnicą o pow. 2,98 m2

i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 2518/33728

Księga wieczysta PO1P/00313166/2

Cena wywoławcza 42.900 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w kwocie 2.150 zł w kasie lub na rachunek Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu.

Wadium zaliczane jest do ceny nabycia, zaś w przypadku nie przystąpienia do umowy przez zwycięzcę przetargu podlega zatrzymaniu.

Przetarg, w formie licytacji ustnej,   odbędzie  się w dniu 14 lipca  2017r. o godz. 13:00  w siedzibie Spółdzielni

Mieszkanie można oglądać po uzgodnieniu z Administracją Osiedla                   – tel. 61 8122 988.


Obchody 30-lecia Koła Wędkarskiego nr 142 PZW

Obchody 30-lecia Koła Wędkarskiego nr 142 PZW

Nieruchomość na sprzedaż

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana – działki nr 1282/9, 1285/56 i 1288/1 o łącznej powierzchni 3.718 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą  PO1P/00296331/4, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Murowana Goślina, a jako użytkownik wieczysty Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie. Sprzedaży podlega prawo wieczystego użytkowania.

Nieruchomość położona jest w Murowanej Goślinie, na terenie osiedla Zielone Wzgórza przy ulicach: Kręta/ Długa/ Raduszyńska.

Teren nieruchomości nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy działki  położone są na terenie oznaczonym jako U – teren usług i w niewielkiej części MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.  Uzbrojenie nieruchomości – pełne, w przylegających ulicach.

Oferty nabycia, w formie pisemnej, składać należy w sekretariacie Spółdzielni.

mapka skala 1:1000