Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2017

Miesiąc Odbiór odpadów komunalnych – ZMIESZANE Odbiór odpadów komunalnych selektywnych – PAPIER Odbiór odpadów komunalnych selektywnych – TWORZYWA SZTUCZNE Odbiór odpadów komunalnych selektywnych – SZKŁO Odbiór odpadów komunalnych selektywnych – ZIELONE

Odbiór odpadów komunalnych selektywnych – PROBLEMOWE (Gabaryty, Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, Opony z samochodów do 3,5 t)*

Odbiór odpadów komunalnch selektywnych – CHOINKI*
Styczeń

02 04 07 09 11 13 16 18 20 23 25 27 30

04 09 13 18 23 27

 02 07 11 16 20 24 29

13 27

   

 12

Luty

01 03 06 08 10 13 15 17 20 22 24 27

 01 06 10 15 20 24

 01 06 10 15 20 24

10 24

 

16

Marzec

01 03 06 08 10 13 15 17 20 22 24 27 29 31

 01 06 10 15 20 24 29

01 06 10 15 20 24 29

 10 24

 

23

 
Kwiecień 03 05 07 10 12 14 18 19 21 24 26 28  03 07 12 18 21 26  02 06 11 16 20 24 29  07 21  06 20
Maj 02 04 05 08 10 12 15 17 19 22 24 24 26 29 31  02 05 10 15 19 24 29  04 08 12 17 22 26 30  05 19  04 18
Czerwiec 02 05 07 09 12 14 16 19 21 23 26 28 30  02 07 12 17 21 26  04 09 13 17 22 27  02 16 30  01 16  29  22
Lipiec

03 05 07 10 12 14 18 19 21 24 26 28 31

 01 05 10 15 19 24 29  01 05 10 15 19 23 28  14 28  13 27
Sierpień

02 04 07 09 11 14 16 18 21 23 25 28 30

 02 07 12 16 21 26 30  02 06 10 16 20 24 28  11 25  10 24
Wrzesień 01 04 06 08 11 13 15 18 20 20 22 25 27 29  04 09 13 18 23 27  02 07 11 15 20 25 29  08 22  07 21  21
Październik

02 04 07 09 11 13 16 18 20 23 25 27 30

 02 07 11 16 21 25 30  03 08 13 17 21 26 31  06 20  05 19
Listopad

 02 03 06 08 10 13 15 17 20 22 24 27 29

 04 08 13 18 22 27  04 08 13 18 22 26  03 17  02 16 30
Grudzień

01 04 06 08 11 13 15 18 20 22  27 29

 02 07 12 16 21 26 30  01 06 10 14 19 24 28   01 15 29  14

POBIERZ: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017 r.