***

Pobierz komunikat w formacie pdf

***

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 23 maja 2019 roku dostępne na stronie internetowej Spółdzielni na IOK (Internetowa Obsługa Klienta) oraz w siedzibie Spółdzielni.

***

Przypominamy, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć można również poprzez pełnomocnika (pełnomocnictwo pisemne).

***