Od 1 kwietnia 2012 zapraszamy do skorzystania z systemu IOK (Internetowa Obsługa Kontrahenta). Każdy, kto posiada dostęp do Internetu będzie mógł bez wychodzenia z domu sprawdzić stan rozliczeń konta opłat mieszkaniowych (czynsz, kredyt), obejrzeć historię odczytów licznika(ów), zgłosić nowe odczyty licznika(ów), zgłosić awarię/usterkę, przeczytać ogłoszenia.

Usługa dostępna w sposób ciągły przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za wyjątkiem przerw technicznych i awarii.

Procedura aktywacji konta IOK

  1. Osoba mająca tytuł prawny do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie (zwana dalej użytkownikiem) wypełnia wniosek w formie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie www.zielone-wzgorza.pl. Wypełnienie i wysłanie wypełnionego wniosku równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Internetowej Obsługi Kontrahenta.
  2. Wysłanie wypełnionego formularza powoduje wysyłanie na podany we wniosku adres e-mail wiadomości z odnośnikiem do potwierdzenia poprawności adresu e-mail.
  3. Po kliknięciu na odnośnik, wcześniej wypełniony wniosek przesyłany jest drogą elektroniczną do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie.
  4. Jeżeli spełnione są wszystkie wymagania dotyczące aktywacji dostępu, użytkownik (w ciągu kilku dni roboczych) otrzymuje informację zwrotną na podany adres e-mail o przygotowanym, na podstawie danych podanych w formularzu, wniosku oraz o założeniu i aktywacji dostępu.
  5. Użytkownik, osobiście w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie, po weryfikacji na podstawie dowodu tożsamości, podpisuje przygotowany dla niego wniosek, odbiera dokument z identyfikatorem i początkowym hasłem dostępu.
  6. Po zalogowaniu się do systemu IOK użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła początkowego na własne. Hasło musi mieć długość minimum 6 znaków i zawierać minimum 1 cyfrę.
  7. Dokument z identyfikatorem i hasłem początkowym należy zachować. Będzie on wykorzystany w przypadku zapomnienia hasła użytkownika bądź w przypadku blokady dostępu do systemu Internetowej Obsługi Kontrahenta.