Dodatek energetyczny.

Na podstawie  przepisów Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 716, 868. ) ; Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 16.04.2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego

 – obowiązującego  od  dnia  01.05. 2021 r. do  dnia 30 .04. 2022 r.

Dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy, mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Świadczenie przysługuje odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, czyli osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz.966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • mieć zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym
  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączona umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy oraz opłaconą fakturę za ostatni okres
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Kwoty  dodatku  energetycznego :

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną wynosi   : 12,09 zł / miesiąc
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób wynosi              : 16,79 zł / miesiąc
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi  : 20,15 zł / miesiąc

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie przy ul. Dworcowej 10, w pok. nr 309 w godzinach pracy OPS.

pobierz: wniosek o przyznanie dodatku energetycznego