Ochrona środowiska naturalnego to jeden z głównych celów jaki przyświeca Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”. Racjonalne kształtowanie i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a także recycling to w dzisiejszym zurbanizowanym świecie niezwykle ważna kwestia. Posiadając tak piękne i bogate przyrodniczo tereny Zarząd Spółdzielni czuje się w szczególnym obowiązku aby zapewnić nie przerwaną harmonię środowiska naturalnego.


Wybieg dla psów

W rejonie ulicy J. Lenartowskiego uruchomiony został wybieg dla psów. Został on sfinansowany przez Osiedle Samorządowe nr 4 i Spółdzielnię Mieszkaniową Zielone Wzgórza. Wszystkich właścicieli psów zapraszamy ze swoimi czworonogami do korzystania z wybiegu.


Recycling

Jednym z głównych projektów „Zielonych Wzgórz” jest recycling. To właśnie segregowanie odpadów pozwala każdemu z nas przy zerowym zaangażowaniu dbać o to aby otaczająca nas przyroda mogła w sposób niezakłócony się rozwijać. W tym celu w roku 2011 w zasobach Spółdzielni został opracowany i wdrożony rewolucyjny system pojemników na odpady. Dzięki zastosowaniu tego systemu wszyscy mieszkańcy zostali zaangażowani w akcję ochrony środowiska. Dodatkowo konstrukcja pojemników pozwoliła na wygospodarowanie większej liczby miejsc parkingowych.

Więcej na temat segregowania odpadów znajdziecie Państwo na stronie www.goap.org.pl


Energia słoneczna = Oszczędności

Kolejnym ewenementem, jeżeli chodzi o dbałość o środowisko naturalne, jest pomysł na zainstalowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody. Energia elektryczna pozyskiwana ze źródeł tradycyjnych stanowi stałe zagrożenie dla harmonii przyrodniczej. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” jako pionier na rynku mieszkaniowym w naszym kraju, zdecydowała się na instalację kolektorów słonecznych na budynkach wielorodzinnych, również z myślą o oszczędnościach na opłatach eksploatacyjnych dla swoich mieszkańców.