Spółdzielnia Mieszkaniowa “ Zielone Wzgórza” i Polskie Towarzystwo Hickory Golfa podjęło się wspólnej realizacji projektu mającego na celu popularyzację mało jeszcze znanej w Polsce dziedziny sportu, jaką jest golf a zwłaszcza jego odsłony historycznej. Dzięki tej współpracy przy ul. Długiej 32 powstała stała jedyna w Polsce wystawa obejmująca eksponaty związane z historią golfa w Polsce i na świecie. Wystawę można oglądać po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu +48519857222. Wystawa jest dostępna od maja 2022 roku.

Polskie Towarzystwo Hickory Golfa to Stowarzyszenie zajmujące się promocją gry w golfa, dyscypliny olimpijskiej. Strategicznym wsparciem rozwoju zainteresowań historycznych, prowadzeniem paneli dyskusyjnych, eksperckich dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz ekologii na polach golfowych. Prowadzeniem działalności lokalnej poprzez udostępnienie wystawy stałej z oprowadzeniem kuratorskim dla mieszkańców, daniem możliwości uderzeń historycznymi kijami golfowymi na macie treningowej, również edukację młodzieży szkolnej.

Więcej na https://www.facebook.com/TowarzystwoHickoryGolfa/ zapraszamy.