KLUB SENIORA

działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie
zaprasza na spotkania w gronie rówieśników.

Wspólnie będziemy rozwijać swoje pasje, talenty i dzielić się nimi między sobą.

wtorek i czwartek
od godz. 16:00
w siedzibie Klubu, ul. Smolna 13

Dnia 28 listopada 2017 roku w siedzibie Klubu Seniora przy ul. Smolnej 13 w Murowanej Goślinie odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Klubu za rok 2017 Pan Zdzisław Skórzewski złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego.

Został powołany nowy skład Zarządu Klubu:

przewodniczący  Robert Molski

wiceprzewodniczący  Urszula Starosta

sekretarz  Jolanta Cegielska

skarbnik  Justyna Kwolik

gospodarz Klubu  Irena Zembrzuska

Spotkania odbywają się w lokalu przy ul. Smolnej 13 od godz. 16:00 we wtorki i czwartki.

„Odłóż pilota i pędź na spotkanie” – serdecznie zapraszamy nowe osoby, które chciałyby miło spędzić popołudnie w gronie swoich rówieśników.

 

 

Kronika Klubu Seniora