Organami Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” są:

 • Walne Zgromadzenie,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd (1-osobowy): Adam Szweda – Prezes Zarządu,
  Pełnomocnicy Zarządu:  Halina Król, Roman Broński

Aktualny stan zatrudnienia w Spółdzielni wynosi 26 osób, w tym:

 • zarząd – 1 osoba,
 • pracownicy – 25 osób.

Rada Nadzorcza

Prezydium Rady

 • Aldona Szawan – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Damian Tecław – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Elżbieta Walczak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Andrzej Pieczyński – Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Eksploatacyjnej

Komisja Rewizyjna

 • Elżbieta Walczak – Przewodnicząca Komisji
 • Anna Tyl-Walczuk
 • Aldona Szawan

Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna:

 • Andrzej Pieczyński – Przewodniczący Komisji
 • Mariusz Urbańczyk
 • Damian Tecław
 • Michał Jaworski