Organami Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” są:

 • Walne Zgromadzenie,
 • Rada Nadzorcza (6 osób),
 • Zarząd (1-osobowy): Adam Szweda – Prezes Zarządu,
  Pełnomocnicy Zarządu:  Halina Król, Roman Broński

Aktualny stan zatrudnienia w Spółdzielni wynosi 26 osób, w tym:

 • zarząd – 1 osoba,
 • pracownicy – 25 osób.

Rada Nadzorcza

Prezydium Rady

 • Dariusz Szałata – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marek Żurek
 • Grzegorz Szyk

Komisja Rewizyjna

 • Marek Żurek – Przewodniczący Komisji
 • Justyna Radomska
 • Dariusz Szałata

Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna:

 • Grzegorz Szyk – Przewodniczący Komisji
 • Justyna Radomska
 • Krzysztof Schudy
 • Roman Bromberek