Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych dotyczy również klatek schodowych, pomieszczeń piwnicznych, garaży podziemnych itp. pomieszczeń wspólnych budynków wielorodzinnych i innych Spółdzielni dostępnych dla Mieszkańców.

Zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo