Obowiązkowe przeglądy budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie informuje, że rozpoczynają się w naszych zasobach coroczne przeglądy systemów kominowych oraz kontrole stanu technicznego mieszkaniowych instalacji gazowych. W związku z zagrożeniami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i koniecznej w tym czasie obecności w mieszkaniu wyznaczonych do przeglądu służb technicznych, zwracamy się do mieszkańców z prośbą o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego poprzez:

  1. przewietrzenie mieszkania bezpośrednio przed i po przybyciu osoby prowadzącej przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej,
  2. zdezynfekowanie klamek drzwiowych drzwi wejściowych i wewnętrznych przed wejściem i po wyjściu służb technicznych.
  3. przestrzeganie zasad dystansu w pomieszczeniu w którym prowadzona jest kontrola (1,5 – 2m między osobami).
  4. przejście domowników do pomieszczenia w którym nie będzie prowadzona kontrola.
  5. zastosowanie środków ochrony osobistej tj. osłony nosa i ust oraz jednorazowych rękawic (lub dezynfekcji rąk).
  6. nie korzystanie z telefonu komórkowego w czasie kontroli.
  7. potwierdzenie przeglądu będzie dokonywał pracownik własnym podpisem.

Uwaga:  przypominamy, że przeprowadzenie corocznego przeglądu systemu kominowego  i instalacji gazowej  jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy Prawo budowlane §62.

Właścicielowi lub zarządcy, który nie przeprowadzi kontroli grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Szczegółowe informacje  o terminach prowadzenia przeglądów będą umieszczane wyprzedzająco na tablicach ogłoszeniowych w budynkach. W przypadku nieobecności użytkownika mieszkania w dniu kontroli należy umówić telefonicznie pod numerem telefonu 604056311 kolejny termin lub oczekiwać wywieszenia nowego terminu przeglądu. W razie dwukrotnej nieobecności użytkownik mieszkania  jest zobowiązany do wykonania badań we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenie wymaganych protokołów do Administracji Spółdzielni nie później niż 1 miesiąc po drugim terminie przeglądu.