OSA to ogólnodostępne plenerowe miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W jej skład wchodzą urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni.
Otwarta Strefa Aktywności ma sprzyjać integracji społecznej i jest skierowana do różnych grup wiekowych. OSA jest zlokalizowana przy ulicy Modrzewiowej 9.
Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i otrzymała dofinansowanie jej budowy w wysokości 50 000 zł, a drugie tyle dołożyła z własnych środków. Był to warunek konieczny uzyskania dofinansowania.
Prace inwestycyjne zostały zakończone.
OSA już otwarta.

Z A P R A S Z A M Y