Spółdzielnia Mieszkaniowa

“ZIELONE WZGÓRZA

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

remonty kapitalne posadzek balkonowych

wraz z wymianą balustrad, fasad i zadaszeń balkonowych

w budynkach mieszkalnych przy

Nowy Rynek 6,7 i Nowy Rynek 9,10,11,12 – 41 szt. 

    

  1. Oferty należy przygotować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
  1. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia wydawane będą w Administracji Spółdzielni „Zielone Wzgórza” w   Murowanej Goślinie Nowy Rynek 19, telefon  61 81-22-988 (cena Specyfikacji 20,00 zł).
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie Nowy Rynek 19 w terminie do dnia 21.06.2021 r. do godz.1500 .
  1. Informujemy, że przy wyborze oferty zastosowane będą procedury postępowania zgodne z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyny oraz prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.