UWAGA: wprowadzono regulamin korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Gen. Kutrzeby

Poniżej przedstawiamy regulamin oraz zasady rezerwacji boiska:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. GEN.T. KUTRZEBY 9 W MUROWANEJ GOŚLINIE

1. Właścicielem boiska jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie.

2. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 21.00, sobota od 9.00 do 21.00, niedziela od 10.00 do 20.00.

3. Korzystanie z urządzeń boiska przez inne grupy lub osoby indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem, ale na własną odpowiedzialność.

4. Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia sportowego. Zaleca się używanie butów piłkarskich tzw. „lanki” lub „korkotrampki”.

5. Wprowadza się bezwzględny zakaz używania obuwia piłkarskiego z kołkami metalowymi, aluminiowymi oraz ceramicznymi.

6. Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie zagrażający innym użytkownikom.

7. Osoby korzystające z boiska:
a) są zobowiązane do zachowania czystości i porządku;
b) ponoszą odpowiedzialność finansową za powstałe szkody umyślne

8. Na terenie boiska zabrania się:

  • wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, opakowań szklanych, łatwo tłukących się.
  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, odurzania się, zaśmiecania płyty boiska, szczególnie gumą do żucia;
  • poruszania się na skuterach, rowerach, rolkach i wrotkach;
  • wieszania się na bramkach oraz wchodzenia na ogrodzenia;
  • wprowadzania zwierząt;
  • zakłócania przebiegu zajęć korzystających z boiska.

9. Zarządca boiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu jak i za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

10. Możliwa jest rezerwacja i wynajem boiska w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie w Administracji Spółdzielni.

11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag administratora obiektu.

 

CENNIK OPŁAT
ZA WYNAJEM BIOSKA PRZY UL. GEN.T. KUTRZEBY 9
W MUROWANEJ GOŚLINIE

1. Opłatę za korzystanie z boiska należy uiścić najpóźniej 3 dni przed zamówionym terminem (mile widziane jest przesłanie kopii dowodu wpłaty faxem na numer 61 81 22 721 lub mailem na adres sekretariat@zielone-wzgorza.pl).

2. Na dowodzie wpłaty należy podać nazwę klubu bądź nazwisko wynajmującego boisko oraz dokładną datę i godzinę wynajmu.

3. Wpłaty prosimy kierować na konto:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”
Nowy Rynek 19
62-095 Murowana Goślina
Nr konta: PKO V Oddział w Poznaniu,
29 1020 4027 0000 1702 0033 8483

Cennik:

CZAS WYNAJMU 90 minut

WYNAJEM BOISKA / 50 zł netto

OŚWIETLENIE / 10 zł netto

Kontakt:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”
Nowy Rynek 19
62-095 Murowana Goślina
Telefon: 61 81 22 982 (Sekretariat)
Faks: 61 81 22 721