Prace remontowe zaplanowane na 2021 rok zostały rozpoczęte.

Obecnie trwają następujące prace:

1. Renowacja elementów tzw. małej architektury,

2. Wymiana 160 okien w piwnicach,

3. Konserwacja i zabezpieczenie elewacji budynków,

4. Ogłoszony został przetarg na remonty balkonów,

5. Remont węzła cieplnego ul. Kręta 5.