Zgodnie z planem finansowo-gospodarczym na 2022 rok rozpoczęto realizację następujących prac:

1. remont 27 balkonów w budynkach przy Nowy Rynek 9-12 oraz 12 balkonów w budynku Lenartowskiego 2,4 – prace w trakcie realizacji;
2. renowacja elementów tzw. małej architektury – w trakcie realizacji;
3. konserwacja i zabezpieczenie elewacji budynków – na ukończeniu;
4. zakończono wymianę okien piwnicznych.

Na ukończeniu są prace konserwacyjne wyposażenia placów zabaw.