W okresie od 19.11.2013 r. (dzień złożenia wniosku o dofinansowanie) do 31.07.2014 r. (dzień złożenia wniosku o płatność) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” realizowała projekt pt. „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie osiedla „Zielone Wzgórza”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji Osi 4 PROW 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Celem operacji był rozwój turystyki i rekreacji na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Operacja polegała na budowie siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla „Zielone Wzgórza” przy ul. Generała Tadeusz Kutrzeby 9.

Zainstalowane urządzenia fitness przeznaczone są dla osób amatorsko uprawiających sport, a także dla osób chcących aktywnie wypocząć na świeżym powietrzu. W/w inicjatywa ma celu zachęcić mieszkańców do darmowego korzystania z urządzeń.

Siłownia będzie okazją do poprawy nie tylko zdrowia i kondycji fizycznej, ale także do poprawy funkcjonowania więzi społecznych.

Do dyspozycji zarówno młodzieży, jak i dorosłych osób oddano do użytku przyrządy rozwijające mięśnie całego ciała, w tym: wyciskanie siedzące, biegacz, prasa nożna, twister, wioślarz, ławka pozioma, orbitrek, rower.

Sprzęt ten służy do ćwiczeń całego ciała: nóg, ramion, brzucha i pleców – treningu siłowego, poprawiającego koordynację i sprawność fizyczną. Z siłowni zewnętrznej może korzystać cała lokalna społeczność.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z ciekawej formy treningu i wypoczynku na świeżym powietrzu.
Urządzenia są ogólnodostępne dla wszystkich