7 czerwca 2018r. odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”. W auli SP nr 1 przy ul. Mściszewskiej zgromadziło się 78 członków (na 1984 uprawnionych).

W porządku obrad dominowały coroczne, obowiązkowe sprawozdania oraz uchwały związane z planami Spółdzielni i wynikające ze zmiany ustawy no spółdzielniach mieszkaniowych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok przedstawił Prezes pan Adam Szweda. Na marginesie sprawozdania zaprezentował również plany Spółdzielni na najbliższy okres. Zgromadzenie udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2017 (jednogłośnie).

Prezes zaprezentował również koncepcję oraz założenia organizacyjno – finansowe przedsięwzięcia związanego z budową infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy ul Gen. Kutrzeby 9 (korty tenisowe, boiska do squash, tory do bowlingu). Zgromadzenie, po ożywionej dyskusji podjęło uchwałę ws. zatwierdzenia założeń.

Ważnym punktem obrad była zmiana statutu Spółdzielni, wynikająca ze zmiany ustawy i zobowiązania spółdzielni do dostosowania statutów do aktualnego stanu prawnego. Zebranie dokonało tez zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.

Kolejny już raz, z uwagi na brak quorum (wymagane 5% uprawnionych, tj. 100 członków), nie udało się podjąć uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie na rzecz Gminy Murowana Goślina działek pod drogami gminnymi.

W wolnych głosach padały różne wnioski związane mniej lub bardziej z funkcjonowaniem Spółdzielni.

Jak wspomniano, w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło tylko 78 członków. Szkoda, że udział w najwyższym organie Spółdzielni cieszy się tak małym zainteresowaniem. Przecież to WZ podejmuje najważniejsze decyzje, decyduje o kierunkach rozwoju Spółdzielni i akceptuje, bądź nie, działania Zarządu. Mamy nadzieję, że frekwencja na kolejnych Zgromadzeniach będzie wyższa.