W rejonie ulicy J. Lenartowskiego uruchomiony został wybieg dla psów. Został on sfinansowany przez Osiedle Samorządowe nr 4 i Spółdzielnię Mieszkaniową Zielone Wzgórza. Wszystkich właścicieli psów zapraszamy ze swoimi czworonogami do korzystania z wybiegu. Miłej zabawy.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYBIEGU DLA PSÓW

1. Teren wybiegu dla psów przeznaczony jest do odbywania spacerów z psami bez smyczy i kagańca z wyjątkiem sytuacji określonej w pkt. 2.e.

2. Na terenie wybiegu dla psów obowiązują następujące zasady:
a) pies bez nałożonej smyczy musi pozostawać pod bezpośrednim nadzorem osoby (właściciela bądź opiekuna), która sprawuje bezpośrednią kontrolę nad nim,
b) osoba, pod której nadzorem pozostaje pies obowiązana jest po nim posprzątać,
c) osoba, pod której nadzorem pozostaje pies ponosi odpowiedzialność za zachowanie psa na terenie wybiegu oraz wyrządzone przez niego szkody,
d) na wybiegu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
e) psy ras uznawanych za agresywne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku (DZ.U. z 2003 r. Nr 77. poz. 687) oraz mieszańce powyższych ras muszą przebywać na wybiegu w kagańcu.

3. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem wybiegu dla psów należy zgłaszać do Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek 19, tel. 61 812 29 88, e-mail: administracja@zielone-wzgorza.pl

Wybieg dla psów sfinansowano ze środków Osiedla Samorządowego nr 4 oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”.