Zegar na ratuszowej wieży to nieodłączny, charakterystyczny element naszego osiedla. Po 29 latach pracy wymagał on jednak remontu i gruntownej konserwacji. Odnowiono tarczę zegarową, zużyte elementy mechaniczne zastąpiono elektronicznymi. Oby służył nam długie, kolejne lata.

***