Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, iż do końca 2020 r. wykonywane jest wdrożenie nowej organizacji ruchu na drogach gminnych ul. Smolna, ul. H. Cegielskiego i ul. Ks. R. Kosteckiego.

Zatwierdzona przez Starostę Poznańskiego stała organizacja ruchu obejmuje oznakowanie miejsc parkingowych, wykonanie wyniesionego skrzyżowania ulic H. Cegielskiego i Smolnej, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy kościele w ciągu ul. Ks. R. Kosteckiego, oznakowanie tzw. „martwych stref” zapewniających bezpieczeństwo pieszych w okolicy przejść.

Organizacja ruchu ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników, w tym zwłaszcza pieszych i została opracowana w oparciu o zalecenia pokontrolne Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Za powstałe niedogodności w trakcie prowadzonych prac w związku z wprowadzaniem organizacji przepraszamy.

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zmiana organizacji ruchu Cegielskiego Smolna Kosteckiego