Lokalizacja: Przesmyk 6
Powierzchnia: 21,20 m2
Lokalizacja: Kręta 47
Powierzchnia: 19,30 m2