Lokalizacja: Smolna 1
Powierzchnia: 27,55 m2
Lokalizacja: Długa 12
Powierzchnia: 24,20 m2