Lokalizacja: Długa 12
Powierzchnia: 24,20 m2
Lokalizacja: Kręta 47
Powierzchnia: 19,30 m2