komunikat

komunikat

Zasady obsługi mieszkańców

komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie informuje, że na mocy ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmiany niektórych innych ustaw, w tzw. „tarczy antykryzysowej 1.0” wprowadzono istotną regulację dotyczącą terminu odbycia Walnego Zgromadzenia Członków, która stanowi: jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Zgodnie z powyższym Zarząd Spółdzielni informuje, że terminy Walnego Zgromadzenia Członków będą uzależnione od daty odwołania stanu epidemii.

komunikat

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

komunikat

W przypadku nabycia mieszkania na rynku wtórnym w okresie gdy biura Spółdzielni są niedostępne należy wysłać na adres mieszkania@zielone-wzgorza.pl  lub wrzucić do skrzynki przy drzwiach wejściowych:

  1. kopię aktu notarialnego
  2. oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu (druk na stronie www. zielone wzgorza-pl
  3. deklarację członkowską (druk na stronie)
  4. protokół przekazania lokalu (jeśli sporządzono).

Naliczenie opłat zostanie przesłane na adres domowy lub korespondencyjny.

komunikat

Goślińskie Endorfiny

komunikat

Łąka kwietna
Mała architektura

komunikat

Od 1 czerwca uruchomione zostaną place zabaw i siłownie zewnętrzne zlokalizowane na terenie Spółdzielni.
Osoby korzystające z wymienionych obiektów zobowiązane są do zachowania obowiązujących norm i nakazów sanitarnych.

komunikat

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie informuje, że wszelka korespondencja  do odwołania, będzie Państwu doręczana do skrzynek pocztowych.

Bardzo prosimy o bieżące sprawdzanie skrzynek pocztowych i odbiór korespondencji.

komunikat

Z powodu zagrożenia koronawirusem kasa Spółdzielni nieczynna do odwołania.

komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Zielone Wzgórza” informuje, iż z dniem  10.07.2020 r. zostają wznowione przeglądy instalacji elektrycznej w mieszkaniach.

komunikat

Z okazji 35 lecia na facebooku Spółdzielni zamieściliśmy  filmy z taśm archiwalnych. Zapraszamy do oglądania.

komunikat

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO znajduje się w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/DOKUMENTY.

o spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie funkcjonuje na wielkopolskim rynku nieruchomości od 1983 roku. Zbudowała w tym okresie od podstaw, na obrzeżach Murowanej Gośliny, „miasteczko” – osiedle Zielone Wzgórza. Osiedle w formie małego miasteczka z rynkiem, ratuszem i zaułkami powstało wg projektu urbanistycznego i architektonicznego prof. arch. Jerzego Buszkiewicza.
Zielone Wzgórza oferują swoim mieszkańcom pełną infrastrukturę społeczną, techniczną oraz obiekty sportowe, w tym nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią.dla mieszkańców