komunikat

Informujemy, że Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie    odpadami  komunalnymi,  jak dotychczas składać będzie w imieniu mieszkańców Spółdzielnia. Powyższe dotyczy mieszkańców budynków wielorodzinnych oraz budynków jednorodzinnych. Nie dotyczy budynków przy ul. Tarninowej i Żurawinowej.

 

 

komunikat

Mikołajki 2021

komunikat

przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

komunikat

Zasady obsługi mieszkańców

komunikat

komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie informuje, że na mocy ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmiany niektórych innych ustaw, w tzw. „tarczy antykryzysowej 1.0” wprowadzono istotną regulację dotyczącą terminu odbycia Walnego Zgromadzenia Członków, która stanowi: jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Zgodnie z powyższym Zarząd Spółdzielni informuje, że terminy Walnego Zgromadzenia Członków będą uzależnione od daty odwołania stanu epidemii.

komunikat

W przypadku nabycia mieszkania na rynku wtórnym w okresie gdy biura Spółdzielni są niedostępne należy wysłać na adres mieszkania@zielone-wzgorza.pl  lub wrzucić do skrzynki przy drzwiach wejściowych:

  1. kopię aktu notarialnego
  2. oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu (druk na stronie)
  3. deklarację członkowską (druk na stronie)
  4. protokół przekazania lokalu (jeśli sporządzono)

Naliczenie opłat zostanie przesłane na adres domowy lub korespondencyjny.

komunikat

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO znajduje się w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/DOKUMENTY.

o spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie funkcjonuje na wielkopolskim rynku nieruchomości od 1983 roku. Zbudowała w tym okresie od podstaw, na obrzeżach Murowanej Gośliny, „miasteczko” – osiedle Zielone Wzgórza. Osiedle w formie małego miasteczka z rynkiem, ratuszem i zaułkami powstało wg projektu urbanistycznego i architektonicznego prof. arch. Jerzego Buszkiewicza.
Zielone Wzgórza oferują swoim mieszkańcom pełną infrastrukturę społeczną, techniczną oraz obiekty sportowe, w tym nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią.dla mieszkańców

2021-09-13

Dodatek mieszkaniowy

Czytaj dalej