komunikat

https://zielone-wzgorza.pl/konkurs-oib-2019-r/

komunikat

komunikat

https://zielone-wzgorza.pl/mieszkania/

ZAKUP NA RATY BEZ WKŁADU WŁASNEGO

dwupoziomowy apartament

zapraszamy do indywidualnych ustaleń form płatności

komunikat

OSA

komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o możliwości umieszczenia na wykazie mieszkań przy domofonach nazwiska mieszkańca. Jest to efekt przyjętego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni z dnia 23 maja 2019 roku wniosku o treści „Umożliwienie mieszkańcom zamieszczenia za ich zgodą nazwiska na domofonach”. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie pisemnego oświadczenia w Administracji.

komunikat

W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów we własność wyjaśniamy:

przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi we własność nastąpiło z mocy ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. W związku z tym właściciele mieszkań (współużytkownicy wieczyści) nie muszą wykonywać żadnych czynności. Właściwy organ (w naszym przypadku Burmistrz lub Starosta) wyda z urzędu zaświadczenie, które jest podstawą wpisu własności (współwłasności) w księdze wieczystej w terminie 12 miesięcy (lub na wniosek, za opłatą w terminie 4 miesięcy, lub w uzasadnionych przypadkach w terminie 30 dni). Zaświadczenie Burmistrz lub Starosta przesyła również do sądu, który dokonuje właściwych wpisów w księdze wieczystej.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018, poz. 1716, ze zmianami z dnia 6 grudnia 2018 r.)

komunikat

Z okazji 35 lecia na facebooku Spółdzielni zamieściliśmy  filmy z taśm archiwalnych. Zapraszamy do oglądania.

komunikat

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO znajduje się w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/DOKUMENTY.

mieszkania na sprzedaż

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sprzedaży UWAGA Pozostał OSTATNI dwupoziomowy apartament

o spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie funkcjonuje na wielkopolskim rynku nieruchomości od 1983 roku. Zbudowała w tym okresie od podstaw, na obrzeżach Murowanej Gośliny, „miasteczko” – osiedle Zielone Wzgórza. Osiedle w formie małego miasteczka z rynkiem, ratuszem i zaułkami powstało wg projektu urbanistycznego i architektonicznego prof. arch. Jerzego Buszkiewicza.
Zielone Wzgórza oferują swoim mieszkańcom pełną infrastrukturę społeczną, techniczną oraz obiekty sportowe, w tym nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią.dla mieszkańców

2019-11-04

IX Sąsiedzki Pojedynek Strzelecki

Czytaj dalej