komunikat

Zapraszamy

komunikat

przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

komunikat

Zasady obsługi mieszkańców

komunikat

komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie informuje, że na mocy ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmiany niektórych innych ustaw, w tzw. „tarczy antykryzysowej 1.0” wprowadzono istotną regulację dotyczącą terminu odbycia Walnego Zgromadzenia Członków, która stanowi: jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Zgodnie z powyższym Zarząd Spółdzielni informuje, że terminy Walnego Zgromadzenia Członków będą uzależnione od daty odwołania stanu epidemii.

komunikat

W przypadku nabycia mieszkania na rynku wtórnym w okresie gdy biura Spółdzielni są niedostępne należy wysłać na adres mieszkania@zielone-wzgorza.pl  lub wrzucić do skrzynki przy drzwiach wejściowych:

  1. kopię aktu notarialnego
  2. oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu (druk na stronie)
  3. deklarację członkowską (druk na stronie)
  4. protokół przekazania lokalu (jeśli sporządzono)

Naliczenie opłat zostanie przesłane na adres domowy lub korespondencyjny.

komunikat

Administracja Spółdzielni informuje, że z dniem 17 września br.  nastąpi sukcesywne włączanie ogrzewania w budynkach Spółdzielni. W związku z powyższym prosimy o rozkręcenie głowic termostatycznych na wszystkich grzejnikach w mieszkaniu celem odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania. Dziękujemy.

komunikat

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO znajduje się w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/DOKUMENTY.

o spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie funkcjonuje na wielkopolskim rynku nieruchomości od 1983 roku. Zbudowała w tym okresie od podstaw, na obrzeżach Murowanej Gośliny, „miasteczko” – osiedle Zielone Wzgórza. Osiedle w formie małego miasteczka z rynkiem, ratuszem i zaułkami powstało wg projektu urbanistycznego i architektonicznego prof. arch. Jerzego Buszkiewicza.
Zielone Wzgórza oferują swoim mieszkańcom pełną infrastrukturę społeczną, techniczną oraz obiekty sportowe, w tym nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią.dla mieszkańców

2021-09-13

Dodatek mieszkaniowy

Czytaj dalej