POPARCIE PETYCJI ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP SKIEROWANEJ DO KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, SAMORZĄDNOŚCI I PETYCJI SENATU RP

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie w imieniu swoich członków i właścicieli mieszkań oraz jako zarządca wspólnoty mieszkaniowej popiera petycję Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP skierowaną do Komisji Praw Człowieka, Samorządności i Petycji Senatu RP w sprawie potrzeby skorzystania z możliwości, jaką dają przepisy prawa Unii Europejskiej tj. maksymalnego obniżenia cen energii do 5% VAT z obecnej stawki 23%.

Petycja ZRSMRP do Senatu RP, przeczytaj …