UWAGA  zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych

od 01.07.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.2133 ze zmianami, Dz.U. z 2021 r. poz.735)                 

DOCHÓD
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3-ch miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

  • jednoosobowym – 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku
  • wieloosobowym – 30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Aktualnie obowiązujące przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosi  6346,15 zł .  (Monitor Polski z 09.02.2023 r. , poz.171) 

Zachęcamy  do korzystania z przysługujących praw.

Wnioski na dodatek mieszkaniowy dostępne w sekretariacie SM „Zielone Wzgórza” oraz na www.zielone-wzgorza.pl/dokumenty. Potwierdzenie wniosków na dodatek mieszkaniowy można uzyskać w SM „Zielone Wzgórza” – Dz. Księgowości  (pok.7) .

POWIERZCHNIA NORMATYWNA MIESZKANIA
uprawniająca do uzyskania dodatku mieszkaniowego:

45,50 mkw. – 1 osoba (35,00 mkw. + 30%)
52,00 mkw. – 2 osoby (40,00 mkw. + 30%)
58,50 mkw. – 3 osoby (45,00 mkw. + 30%)
71,50 mkw. – 4 osoby (55,00 mkw. + 30%)
84,50 mkw. – 5 osób (65,00 mkw. + 30%)
91,00 mkw. – 6 osób (70,00 mkw. + 30%)