Pierwsza łąka kwietna na Zielonych Wzgórzach.

W rejonie ulicy Krętej 18 do 26 została założona pierwsza łąka kwietna na osiedlu Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie.

Miejskie łąki kwietne pomagają ograniczać negatywne skutki zmian klimatu – poprawiają retencję wód opadowych, filtrują powietrze, obniżają temperaturę. Dzikie kwiaty dobrze czują się na ubogich glebach miejskich, są odporne na suszę, nie wymagają regularnego koszenia, a mieszkańcy je uwielbiają.

Zapraszamy do spaceru pod wskazany adres. Przy okazji będzie można zauważyć jak zmienił się w ostatnim czasie ten rejon naszego Osiedla.