Pierwsza łąka kwietna na Zielonych Wzgórzach.

W rejonie ulicy Krętej 18 do 26 została założona pierwsza łąka kwietna na osiedlu Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie.

Miejskie łąki kwietne pomagają ograniczać negatywne skutki zmian klimatu – poprawiają retencję wód opadowych, filtrują powietrze, obniżają temperaturę. Dzikie kwiaty dobrze czują się na ubogich glebach miejskich, są odporne na suszę, nie wymagają regularnego koszenia, a mieszkańcy je uwielbiają.

Zapraszamy do spaceru pod wskazany adres. Przy okazji będzie można zauważyć jak zmienił się w ostatnim czasie ten rejon naszego Osiedla.

Łąka kwietna
Łąka kwietna
Łąka kwietna
Łąka kwietna
Łąka kwietna
Łąka kwietna
Łąka kwietna
Łąka kwietna
Łąka kwietna
Łąka kwietna
Łąka kwietna
Łąka kwietna
Łąka kwietna
Łąka kwietna