Kolejny rok, w którym modernizujemy tzw. małą architekturę. Tym razem zapraszamy w rejon ulicy Krętej 6 do 26. Cześć prac już wykonano, a niektóre jeszcze trwają.

Przy okazji modernizacji eliminujemy, tam gdzie jest to możliwe, bariery dla osób poruszających się na wózkach, rowerzystów czy też osób z dziećmi.

Mała architektura
Mała architektura
Mała architektura
Mała architektura
Mała architektura
Mała architektura
Mała architektura
Mała architektura
Mała architektura