Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” informuje,

że świadczy odpłatnie drobne usługi w zakresie prac instalacyjnych, gazowych, stolarskich i elektrycznych.

Usługi świadczone są w godzinach pracy Spółdzielni.Zlecenie wykonania usługi należy zgłosić i uzgodnić w Administracji Spółdzielni.

Pobierz cennik: usługi dla mieszkańców